Створення, налаштування та можливості номенклатурного довідника 
Weight Loss Program

Комплексне рішення для автоматизації підприємства

Управління фінансовими ресурсами, грошовими потоками, завдання логістики (управління закупівлями, запасами, продажами).

Довідник номенклатури та супутні довідники

Загальні положення та рекомендації

 

   Для комфортної роботи з підсистемою Управління запасами необхідно вірно налаштувати довідники, які відносяться до даної підсистеми. Якщо на початку роботи ретельно підібрати налаштування, то робота з підсистемою буде зручною.

   Довідник номенклатури має ієрархічну структуру. На верхньому рівні ієрархії знаходяться групи та підгрупи, на нижньому – артикули. Ієрархія груп має будь-яку вкладеність. Первісне створення номенклатури відбувається в довіднику номенклатури, в подальшому працювати із довідником, створювати, редагувати та видаляти номенклатуру можна буде з інших модулів із середини документів.

   Перед початком роботи з довідником номенклатури необхідно заповнити даними такі довідники:

 • Довідник одиниць виміру
 • Довідник атрибутів номенклатури

 

Довідник одиниць виміру

 

   В довіднику необхідно обрати групу, в якій необхідно по Insert створити нову одиницю виміру (далі ОВ), або створити нову довільну групу (Рис.1), та встановити курсор на цю групу для створення ОВ.

Рис.1

 

   Створення ОВ (Рис.2)

 

Рис.2

 

   Необхідно ввести наступні поля:

 • Шифр
 • Найменування
 • Точність (вибрати налаштування зі списку)

   Примітка:

   Точність ОВ може налаштовуватись в декількох місцях: налаштування ОВ в довіднику ОВ, в номенклатурній карточці та в групі номенклатури. Якщо в усіх трьох місцях буде різне налаштуванні точності одної й тої самої ОВ, то пріоритетним буде налаштування в номенклатурній карточці, потім в групі номенклатури, а вже потім в довіднику ОВ.

 

   В реєстрі довідника ОВ є можливість видаляти ОВ, яка використовуватись не буде. Така видалена ОВ буде відображатись в реєстрі сірим кольором. Видалення можливе двома методами: логічно та фізично.

   Видалення логічно (F8) – ОВ не можливо обрати в номенклатурі, але її можна відновити.

  Видалити фізично (Ctrl+Y) – видалення з бази, можливо тільки в тому випадку, коли ця ОВ видалена логічно та не використовується в жодній номенклатурній карточці.

 

Довідник атрибутів номенклатури

   Атрибут – це додаткова характеристика номенклатури. Атрибути поділяють на ті, що вводяться, на ті, що обираються із довідника атрибутів, та на ті, що обираються із системних (або аналітичних) довідниках.

   Атрибут, що вводиться: значення атрибута вводиться довільним шляхом в документі, довідник значень при цьому не ведеться (Рис.3).

 

Рис.3

 

   Атрибут, що обирається (перелічуваний): значення атрибута обирається із довідника (Рис.4), в цьому випадку необхідно також заповнити значеннями довідник атрибутів (Рис.5).

 

Рис.4

 

Рис.5

 

   Атрибут-довідник – значення атрибуту обирається із системного (або аналітичного) довідника (Рис.6).

 

Рис.6

 

   В налаштуванні атрибута є поле «Відображення» (Рис.6.1).

 

Рис.6.1

 

  Воно впливає тільки на відображення значення атрибуту в строках характеристики в реєстрах.

  На Рис.7 приклад відображення атрибуту КСО, в якому налаштовано відображення – значення.

 

Рис.7

 

   На Рис.8 приклад відображення атрибуту КСО в картотеці складського обліку, в якому налаштовано відображення – код+значення.

 

Рис.8

 

   На Рис.9 приклад відображення атрибуту КСО в картотеці складського обліку, в якому налаштовано відображення – код.

 

Рис.9

 

   В налаштуванні атрибуту «Відображення» можна змінювати до тих пір, поки цей атрибут ще не використовується в номенклатурній карточці.

   Після налаштування довідника одиниць виміру та довідника атрибутів номенклатури можна створювати довідник номенклатури.

 

Довідник номенклатури

 

 1. Створення групи номенклатури.

     Щоб відкрити відображення груп номенклатури необхідно зайти в пункт меню «Вид / Відображення груп».

     Група створюється по Insert. Є можливість обрати рівень створення групи – поточного чи підлеглого. Рівень групи буде залежати від того, на групі якого рівня до створення знаходився курсор.

     Вносяться необхідні реквізити: «Код» та «Найменування».

     В групі також можна ввести такі реквізити, як «Одиниця обліку», «Податки і збори», «Атрибути номенклатури», «Атрибути КСО» та інші.

     Якщо в реєстрі довідника номенклатури ввімкнено параметр «Сервіс / Успадковувати властивості груп», тоді всі налаштування з групи номенклатури перейдуть до картки номенклатури, яка буде створена в цій групі.

   

  Рис.10

   

   

 2. Створення номенклатури.


     При створенні нової номенклатури є можливість обрати тип номенклатури: «Матеріальні запаси» або «Роботи, послуги».

   

  Рис.11

   

     В залежності від того, який тип буде обрано, можна буде використовувати номенклатуру для різних типів документів.

     Наприклад, якщо номенклатура створена з типом «Роботи, послуги», то в документи обліку руху запасів її обрати можливості не буде, тому що на складі не можна зберігати послугу. Так само, якщо номенклатура створена з типом «Матеріальні запаси», то обрати її в «Акті виконаних робіт» теж можливості не буде.

     Обов’язкові реквізити а карточці підсвічуються жовтим кольором. Це надає можливість зорієнтуватися користувачу, які дані необхідно ввести в першу чергу.

   

 3. Різниця між атрибутами номенклатури та атрибутами КСО.

   

     Атрибути номенклатури – це такі атрибути, які вносяться в номенклатурній карточці разом зі значенням. Це значення буде відображатись для всіх карток складського обліку на всіх складах. Це значення не можна буде змінити в документах руху при внутрішньому переміщенні та в карточці на складі. Воно однакове для всіх карток цієї номенклатури. Значення атрибуту номенклатури можна змінювати в будь-який момент роботи з номенклатурою, але необхідно враховувати, що якщо значення змінили, то воно зміниться в усіх картках цієї номенклатури.

   

     Атрибути КСО (атрибути картки складського обліку) – в номенклатурі вказується тільки атрибут (як довідник), а значення можна буде обрати в документі руху або в карточці на складі. Значення атрибуту КСО можна змінювати під час роботи за допомогою документу внутрішнього переміщення та увімкненого параметра в налаштуваннях запасів «Зміна параметрів при внутрішньому переміщенні».

     В реєстр довідника номенклатури є можливість виводити в користувацький вид реєстру тільки найменування атрибутів КСО. Інші реквізити атрибутів вивести в реєстр можливості немає.

   

 4. Якісні характеристики (ЯХ).


     В карточці номенклатури на вкладці «Параметри» е можливість вводити якісні характеристики. Це ще одна додаткова можливість вводу уточнюючого реквізиту для номенклатури або картки складського обліку. В ЯХ є можливість вибору типу поля: число, рядок, дата, час. Значення ЯХ можна вказати в номенклатурі, а можна в документі руху. При створенні картки значення ЯХ буде завантажуватись із номенклатури або з КСО – для цього є «Налаштування» в ЯХ.

     На відміну від атрибутів номенклатури, значення ЯХ можна вказувати в документах списання товару. Данна характеристика не буде впливати на картку складського обліку при її відображенні на складі. Значення ЯХ зберігається в документі руху товару.

     Також є можливість обирати значення ЯХ з довідників (системного та аналітичного), але для цього необхідно обирати тип ЯХ – «Рядок» та встановити параметр «Використовувати довідник».

   

  Рис.12

   

     В номенклатурній карточці та в групі номенклатури по пункту меню «Сервіс / Налаштування видимості атрибутів» налаштовується відображення кожного атрибуту та якісної характеристики в розрізі документів руху системи. Налаштування в групі номенклатури автоматично успадковується в нову номенклатуру.

     У вікні управління видимістю налаштовується відображення атрибутів. Для зручної роботи якісні характеристики відображаються червоним кольором, атрибути номенклатури – зеленим, а атрибути КСО – синім.

     Також є можливість роботи з певною групою атрибутів або кожним атрибутом / ЯХ окремо.

   

  Рис.13

   

 5. Імпорт номенклатури.


     Для масового створення довідника номенклатури можна використовувати імпорт. Він знаходиться в модулі Сервіс / Імпорт / Універсальний імпорт / Облік запасів / Довідник номенклатури.

     Імпортувати можна як номенклатуру, так і групи номенклатури. Всі необхідні реквізити для імпорту вже існують в системі.

     Якщо номенклатура була проімпортована без якихось необхідних реквізитів, їх можна додати у вже створені картки за допомогою Групового введення реквізитів. Цей пункт меню знаходиться в реєстрі довідника номенклатури.

     За допомогою Групового введення реквізитів можна додати в картки наступні реквізити:

  • Атрибути номенклатури;
  • Атрибути КСО;
  • Рахунок обліку;
  • Схема обліку;
  • Податок;
  • Якісна характеристика;
  • Довідники, які знаходяться на вкладці «Інше»;

   

  Висновки

   Довідник номенклатури та супутні довідники мають велику кількість налаштувань та особливостей, які необхідно вивчити перед їх заповненням. Розуміння основних принципів та елементів даних довідників дозволить зробити роботу з ними більш зручною, гнучкою та ефективною.

 

Автор: Кисіль Олена Ігорівна
ТОВ «Інтелект-Сервіс»

 pei@intelserv.com

Google+