Огляд параметрів, що впливають на розрахунки в документах закупівель і збуту 
Weight Loss Program

Комплексне рішення для автоматизації підприємства

Управління фінансовими ресурсами, грошовими потоками, завдання логістики (управління закупівлями, запасами, продажами).

Огляд параметрів, що впливають на розрахунки в документах закупівель і збуту


При роботі з товарними документами закупівель і збуту нерідко у користувачів виникають питання щодо розрахунків значень в полях специфікацій Ціна, Сума, Сума до сплати і ПДВ. В налаштуваннях підсистем Облік закупівель і Облік збуту реалізована гнучка система параметрів, за допомогою яких можна налаштувати роботу даних модулів під вимоги користувача.

Розглянемо параметри, які впливають на розрахунки:

- Завжди перераховувати суму

- Коригування ПДВ в документах

- Не округляти суму при розрахунку суми до сплати

 Завжди перераховувати суму

При створенні товарних документів, наприклад, товарної накладної, користувач, додаючи специфікацію в документ вказує кількість товару та його ціну. Іноді є необхідність вказати не ціну товару, а загальну суму. При цьому система автоматично порахує ціну товару і округлить розраховане значення до точності, зазначеної в налаштуваннях підсистеми. При цьому може виникнути ситуація, коли кількість помножити на отриману ціну не дасть зазначену суму, наприклад:

Кількість = 3

Сума = 100

Ціна = 100/3 = 33,33 (округлюємо до точності з налаштувань підсистеми, в даному прикладі до сотих)

При цьому, кількість * ціна ≠ введена сума

Якщо параметр «завжди перераховувати суму» вимкнений, то значення залишаться такими, як ввів користувач (кількість = 3, сума = 100, ціна = 33,33)

Якщо ж користувачеві важливо, щоб кількість помножити на ціну завжди дорівнювало сумі, то рекомендується встановити параметр «завжди перераховувати суму». І в даній ситуації після розрахунку ціни, сума буде перерахована і отримаємо: кількість = 3, ціна = 33,33, сума = 99,99

 


Коригування ПДВ в документах

Загальні суми по документах логістики є результатом складання сум по рядкам специфікації документа. Але в такій ситуації бувають випадки, коли порахована підсумкова сума ПДВ не дорівнює 20% від обчисленої підсумкової суми без ПДВ. Для того, щоб підсумкова сума ПДВ по документу завжди дорівнювала 20% від підсумкової суми без ПДВ по документу, необхідно встановити даний параметр.

Розглянемо конкретний приклад. Вводимо рядки специфікації товарного документа:

  1. Додаємо перший рядок специфікації з кількістю 1 на суму до сплати 215

Програма розраховує ПДВ (не входить в ціну, 20%) = 35,83

Ціна = 179,17

  1. Додаємо другий рядок специфікації з кількістю 1 на суму до сплати 410

Програма розраховує ПДВ (не входить в ціну, 20%) = 68,33

Ціна = 341,67

 

Якщо підсумуємо, то отримаємо такі дані по документу:

Без ПДВ = 520,84

ПДВ = 104,16

До сплати (Разом) = 625

Але якщо порахувати ПДВ від підсумкової суми без ПДВ 520,84 * 20/100, то отримаємо 104,168, з округленням отримуємо 104,17, що не збігається з даними по документу.

Параметр «Коригування ПДВ в документах» і буде виправляти цю ситуацію. Якщо його встановити, то програма від підсумкової суми по документу розрахує ПДВ і якщо отриманий результат не збігається з тим, що в документі, то система в останньому рядку специфікації відкоригує ПДВ на необхідне значення, в даному прикладі на +1 коп.

 

 

 

Не округляти суму при розрахунку суми до сплати

Для валютних документів закупівель важлива точність розрахунків для отримання коректної ціни і суми оприбуткування товарів на склад. Параметр «Не округляти суму при розрахунку суми до сплати» збільшує точність при розрахунку ціни і суми оприбуткування. Розглянемо приклад:

Створюємо валютну прибуткову накладну, з курсом 30.65487654

Додаємо позицію специфікації з кількістю 10 за ціною 1.956617

Якщо параметр не встановлений, то отримаємо суму 19.57. Від неї порахуємо ПДВ, далі Суму до сплати, Ціну оприбуткування і Суму оприбуткування. Помноживши цю округлену суму на курс, отримаємо значення Суми оприбуткування рівним 599.92

 

Якщо параметр встановлено, то отримаємо суму 19.566170. Від неї порахуємо ПДВ, далі Суму до сплати, Ціну оприбуткування і Суму оприбуткування. Помноживши цю неокруглену суму на курс, отримаємо значення Суми оприбуткування рівним 599.798535В даному прикладі різниця по сумі оприбуткування між двома документами склала 0.12


Висновки:

  1. У даній статті ми розглянули роботу параметрів, що регулюють розрахунки в товарних документах. Проаналізувавши їх роботу на конкретних прикладах, ви легко зможете налаштувати роботу у власному підприємстві, яка буде задовольняти вашим вимогам.
  2. Параметр «Коригування ПДВ в документах» слід встановити, якщо необхідно щоб завжди кількість помножити на ціну дорівнювало сумі.
  3. Параметр «Коригування ПДВ в документах» регулює щоб завжди сумарний ПДВ по рядках специфікацій дорівнював розрахунковому ПДВ від підсумкової Суми без ПДВ.
  4. Параметр «Не округляти суму при розрахунку суми до сплати» дає можливість розраховувати більш точні суми оприбуткування на склад для валютних документів, тому що в розрахунках бере участь неокруглена сума.

 

26.04.2018

Чихман Світлана Анатоліївна

chihman@intelserv.com

Google+