Weight Loss Program

Комплексне рішення для автоматизації підприємства

Управління фінансовими ресурсами, грошовими потоками, завдання логістики (управління закупівлями, запасами, продажами).

Відомість розрахунку собівартості запасів

Загальні рекомендації

Наразі ключовою задачею при роботі зі складським обліком в IS-PRO є розрахунок собівартості складських товарів. В зв’язку з великою кількістю питань від наших дилерів на рахунок найбільш правильної організації роботи зі складом та розрахунком ціни на підприємстві, пропонуються до уваги деякі рекомендації для вірного вибору метода оцінки товарів для підприємства та нюанси розрахунку собівартості товару по кожному з методів.

Як відомо, в IS-PRO підтримуються наступні методи розрахунку собівартості товару:

- за собівартістю кожної одиниці;

- за середньою собівартістю;

- FIFO.

 

Відомість розрахунку собівартості в IS-PRO необхідна для актуалізації цін та сум в документах руху запасів та в залишках на складі. Якщо відомість має статус «Закрита», це означає, що на склад зміни вносити в цьому періоді вже неможна та документи закриті для редагування.

 

Розрахунок собівартості проводиться в наступних випадках:

 1. Якщо при роздрукуванні обігової відомості в запасах (наприклад звіт R398_001.RPF) було знайдено невідповідність по сумах.
 2. Якщо на підприємстві використовується метод «за середньою собівартістю».
 3. Якщо на підприємстві використовується метод «FIFO» - за допомогою відомості розрахунку собівартості розраховується ціна залишку на складі.

Розглянемо приклади ведення обліку за різними методами оцінки.

 

 1. 1. Метод «за собівартістю кожної одиниці»

При використанні даного метода розрахунок собівартості рекомендується у випадку, що наведено нижче.

Даний метод полягає в наступному: по якій вартості картка прийшла на склад, по тій самій вартості і буде списана.

Відображення на складі: кожна картка з новою ціною створюється та відображається на складі окремо. Якщо є дві картки з одним артикулом, з однаковою ціною, але в них є різний набір значень атрибутів, то такі картки будуть вважатись різними.

Перед початком роботи підприємства зі складом (до імпорту картотеки складського обліку) необхідно в налаштуванні запасів на закладці «Параметри» включити параметр «Оперативний розрахунок цін вибуття запасів», після чого створити відомість розрахунку собівартості за необхідний період та розрахувати її через пункт меню «Документ / Провести розрахунок».

 

Змінювати дату кінця в відомості собівартості неможна. Якщо необхідно змінити період розрахунку, необхідно видалити відомість та створити нову.

При роботі з даним методом та с даним налаштуванням немає необхідності перераховувати відомість. Коли закінчується введення документів за період відомості, необхідно розрахувати її та закрити. Після цього документи не підлягають редагуванню. Якщо необхідно зробити зміни в документах у закритому періоді, необхідно відкрити відомість, ввести зміни, розраховувати та закрити її.

 

Необхідність розраховувати відомість позачергово з’являється в той момент, коли виявляються розбіжності в сумах в обіговій відомості (звіт R398_001.RPF).

Для чого потрібна собівартість при даному методі, розглянемо наступний приклад:

Було надходження товару на склад 3 шт на суму 10 грн.

Списуємо товар зі складу поштучно:

Документ списання №1. 1 шт – ціна 3,33, сума 3,33 грн

Документ списання №2. 1 шт – ціна 3,33, сума 3,33 грн

Документ списання №3. 1 шт – ціна 3,33, сума 3,33 грн

Якщо перевірити обігову відомість, то побачимо наступне:

Надходження було на суму 10 грн, списання на суму 9,99. Залишок на складі: 0 шт на суму 0,01 грн.

Як списати цю копійку?

Для таких випадків і потрібен розрахунок собівартості. Після розрахунку редагується сума останнього списання за період. Вийде, що в документі списання №3 сума 3,34. Після цього обігова відомість покаже: прийшло товару на 10 грн та списано товару на 10 грн.

Для того, щоб перевірити чи вірно розраховується ціна чи сума картки, необхідно зайти в відомість розрахунку собівартості, знайти потрібний артикул, та зайти в нього по «Enter». Відкриється вікно, як на наступній картинці:

 

Беремо суму на початок періоду (верхній рядок, що виділений червоним), додаємо суми прибуткових документів та віднімаємо суми видаткових документів. Має вийти сума залишку, що відображається в нижньому рядку (в даному випадку це: 0 + 100 – 70 = 30).

Для метода «за собівартістю кожної одиниці» нижній рядок розраховується наступним чином: кількість перемножується на ціну і має вийти сума (в даному випадку 3*10 = 30). Якщо ця рівність відповідає дійсності, то помилки в розрахунках немає.

 

Метод «за середньою собівартістю»

При використанні даного метода розрахунок собівартості обов’язковий!

Даний метод полягає в наступному: ціна списання картки розраховується в кінці місяця від суми всіх надходжень за місяць. Отримана ціна встановлюється в усі видаткові документи за цей місяць.

Відображення на складі: всі товари з різними цінами знаходяться в одній картці на складі. Якщо є дві картки з одним артикулом, але в них є різний набір значень атрибутів, то такі картки будуть вважатись різними.

Робота з даним методом виглядає наступним чином:

 1. Вводяться документи руху на склад за весь місяць;
 2. Розраховується відомість собівартості – отримуємо середню ціну;
 3. Формуються проводки (груповим методом в ЖХО);
 4. Роздруковуються звіти;
 5. Закривається відомість собівартості;
 6. Якщо вносяться зміни по кількості та/або цінам в прибуткових документах за закритий період, необхідно розуміти, що середня ціна зміниться в усіх документах за весь місяць, та звіти, що вже роздруковані, будуть неактуальні;
 7. Якщо зміни все ж таки внесені в закритий період, то необхідно переформувати проводки по всім видатковим документам даного місяця та передрукувати звіти.

Для того, щоб перевірити чи вірно розраховується ціна чи сума картки, необхідно зайти в відомість розрахунку собівартості, знайти потрібний артикул, та зайти в нього по «Enter». Відкриється вікно, як на наступній картинці:

 

Беремо суму на початок періоду (верхній рядок), додаємо суми прибуткових документів та віднімаємо суми видаткових документів. Має вийти сума залишку, що відображається в нижньому рядку (в даному випадку це: 199,97 – 0,86 = 199,11).

Для метода «за середньою собівартістю» нижній рядок розраховується наступним чином: підсумкова сума ділиться на кількість і має вийти середня ціна, яка встановиться в усі документи руху в цьому періоді (в даному випадку 199,11/25,952 = 7,67). Якщо ця рівність відповідає дійсності, то помилки в розрахунках немає. Підсумкова середня ціна завжди округлюється до двох знаків після зап’ятої.

 

Метод «FIFO»

При використанні даного метода розрахунок собівартості є обов’язковим! Він потрібен для того, щоб вірно розрахувати ціну залишку.

Даний метод полягає в наступному: перша оприбуткована на склад картка списується першою.

Відображення на складі: ціна залишку розраховується як при методі «за середньою собівартістю», але списується першою та картка, що прийшла на склад раніше.

Якщо схема роботи послідовна, тобто документи в базу вносяться почергово (строго за календарем), тоді собівартість розраховується в кінці облікового періоду.

Якщо схема роботи хаотична (як правило вона саме така), тобто документи вносяться в довільному порядку за різні дати та попередньою датою добавляються списання, тоді розраховувати собівартість потрібно тоді, коли складається звітність та формуються проводки (перед формуванням звітів та проводок).

При створенні нового видаткового документу попередньою датою, всім цінам необхідно «перестроїтись» у відповідності з датами списання, щоб картка, яка пришла раніше по часу, була списана раніше. Для цього необхідно розрахувати відомість собівартості.

 

Загальні відомості про собівартість

Зеленим кольором в відомості собівартості відображаються документи внутрішнього переміщення.

 

Ціна для даних документів розраховується одна для видаткового та прибуткового ордера. Різною ціна в документах внутрішнього переміщення бути не може. Змінити ціну вручну в документах внутрішнього переміщення неможна.

 

Червоним кольором в відомості відображаються картки з від’ємним залишком.


Якщо зайти в таку картку по «Enter», то можна побачити кількість залишку з мінусом:

 

Якщо на складі є картки з від’ємними залишками (кількість з мінусом), то по такій картці розраховуватись собівартість не буде. Оскільки неможливо розраховувати ціну віртуального залишку, якого по факту немає.

Висновки

В результаті всього вищезазначеного можна зробити наступні висновки:

 1. Відомість собівартості необхідно створювати для того, щоб правильно були розраховані ціни та суми в документах обліку руху запасів (прибутковий ордер, видатковий ордер, акт списання).
 2. Відомість собівартості потрібна для зручного відстеження динаміки ціни по будь-якій карточці на будь-якому складі.
 3. Завдяки відомості собівартості завжди можна перевірити, чи вірно розрахувалась ціна залишку по карточці.
 4. Собівартість розраховується тільки в тому випадку, коли по карточці існують документи руху.
 5. Собівартість товару розраховується тільки в тому випадку, коли по карточці існує позитивний залишок.

 

«Інтелект-Сервіс»

25.10.2017

Кисіль Олена Ігорівна

 pei@intelserv.com


Google+